-------Advertisement----------

เอาแล้ว!! เอ็นจีโอสิทธิเด็กชี้”ครูเต้าหู้ไข่”ไม่มีอำนาจบังคับนร.กราบหน้าเสาธง พ่อแม่แจ้งความได้!

-------Advertisement----------

เมื่อวันที่ 2 กันยายน นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก กล่าวว่า ครูไม่มีอำนาจบังคับให้เด็กขอขมาหน้าเสาธง การกระทำของครูทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 ความผิดฐานข่มขืนใจให้ผู้อื่นเสียเสรีภาพ พ่อแม่สามารถดำเนินคดีได้ แต่คดีนี้เป็นคดีที่ยอมความกันได้ ซึ่งตนเสนอให้ไปแจ้งความดำเนินคดี ทั้งนี้ ความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่น มาตรา 309 ระบุว่า ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเอง หรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้าย จนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้น หรือจำยอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

cats

201609011602241-20041019171656

timthumb