-------Advertisement----------

เจอดีเข้าแล้ว!! สั่งปรับนักศึกษานอนกลางสี่แยกเชียงใหม่ ชี้ผิด พ.ร.บ.จราจร!

-------Advertisement----------

ตำรวจเชียงใหม่ สั่งปรับนักศึกษานอนกลางสี่แยก ยันยังไงก็ต้องดำเนินคดี ไม่อย่างนั้นคนอื่นจะทำตาม ชี้ผิดกฎหมายอาญา-พ.ร.บ.จราจร

จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพจาก เฟซบุ๊ก Norapat KamMart โดยเป็นภาพของนักศึกษาหนุ่มจากมหาวิทยาลัย ได้หอบหมอน-ผ้าห่ม นอนอยู่บนทางม้าลายกลางแยกรินคำฝั่งขาเข้าเมืองเชียงใหม่ หน้าห้างสรรสินค้าแห่งหนึ่งย่านถนนห้วยแก้ว พร้อมระบุข้อความว่า “หาที่นอนใหม่ ๆ ให้ตัวเอง”

1472445303_29145670081_cfafe11880_z

ล่าสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานไปยังอาจารย์ประจำคณะของนักศึกษารายดังกล่าวทราบว่า ภาพถ่ายที่ปรากฏบนโลกออนไลน์นั้น เป็นการถ่ายภาพประกอบผลงานเพื่อนำไปส่งอาจารย์โดยไม่ได้มีเจตนาประชดประชันใคร ซึ่งนักศึกษาได้กำหนดหัวข้อภาพถ่ายดังกล่าวว่าเป็นเรื่องการนอน และได้เสนอ 12 จุด เพื่อนำอุปกรณ์การนอนไปนอน และถ่ายรูปบนบริเวณดังกล่าว รวมถึงที่อื่น ๆ ที่เป็นจุดสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่ และเมื่อส่งอาจารย์แล้ว นักศึกษาก็ได้นำภาพไปลงเป็นภาพโปรไฟล์เฟซบุ๊ก โดยอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ว่าการกระทำดังกล่าวอาจจะไปกระทบกับหน่วยงาน ผู้หนึ่งผู้ใด หรืออาจไม่เหมาะสม นักศึกษาไม่มีเจตนาประท้วงอะไรทั้งสิ้น

1472445355_29145666271_f0c345b44b_z

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ระบุด้วยว่า ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการก็จะมีบุคคลอื่นเลียนแบบ จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 385 ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวาง หรือทอดทิ้งสิ่งของ หรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 114 ห้ามมิให้ผู้ใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ กระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร ต้องระวางโทษตาม มาตรา 148 ปรับไม่เกิน 500 บาท ทั้งหมดเป็นการกระทำผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนัก คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 385 ในหมวดความผิดลหุโทษซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท อย่างไรก็ดีนักศึกษารายดังกล่าวก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีและจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับต่อไป

1472445346_29145665161_f08f434f69_z

1472445336_29145664391_b45ea45e7c_z

1472445324_28935956220_829021c470_z

1472445363_29145667381_03b9e2b393_z

1472445314_28601403294_12cf00a5c8_z