-------Advertisement----------

อื่ม… นี่คือหน้ากากช่วยจำ สำหรับผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น !

-------Advertisement----------

โรคสมาธิสั้น (ADHD) คือโรคที่คอยบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ป่วย ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าจนสามารถคิดค้นยาหรือเครื่องมือทันสมัยเพื่อช่วยรักษาและเยียวยาอาการป่วยได้ แต่ทราบหรือไม่ว่าในอดีตผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นไม่ได้โชคดีเช่นเดียวกับผู้ป่วยในยุคปัจจุบัน สมัยก่อน มีเครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่า Contraption หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Isolator มันคืออุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นให้มีสมาธิกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น แต่ดูแล้วมันเหมือนเครื่องมือ สำหรับการทรมานนักโทษหรือเหยื่อการทดลองโครงการสุดวิปริตเสียมากกว่าอุปกรณ์ที่ว่าถูกสร้างขึ้นโดย ฮิวโก้ เกิร์นสแบ็ค ในปี 1920 มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นลักษณะคล้ายกับหน้ากากชุดดำน้ำในอดีต โดยมีถังอ๊อกซิเจนว่าอยู่ข้าง ๆ เพื่อช่วยการหายใจ

97d485b5e5ee578d16da01267ef27907

82cd141ab22505fc5af59389b4deddfc

a9a13fa2e731e8e61c0f0d7fc2261a21