-------Advertisement----------

สวยงามแบบธรรมชาติ!! หมู่บ้านร้างที่กลืนไปกับพืชไม้นานาพันธุ์อย่างสวยงามลงตัว!

-------Advertisement----------

หมู่บ้านดังกล่าวอยู่ในเกาะ Shengsi ที่เป็นหนึ่งในหมู่เกาะเกือบ 400 เกาะที่แม่น้ำแยงซี โดยอดีตเคยเป็นที่อาศัยอยู่ของชาวประมง แต่ปัจจุบันไร้ซึ่งผู้คนอาศัยอยู่เป็นเวลานานจึงทำให้ทั่วทั้งหมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยพืชนานาพันธุ์อย่างแน่นหนา แต่นั่นก็ทำให้เกิดเป็นความสวยงามจากธรรมชาติจนสามารถจะแปรเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้

Abandoned-natural-Village10

Abandoned-natural-Village9

Abandoned-natural-Village8

Abandoned-natural-Village7

Abandoned-natural-Village6

Abandoned-natural-Village5

Abandoned-natural-Village4

Abandoned-natural-Village3

Abandoned-natural-Village2

Abandoned-natural-Village1